Strona główna | Dodaj do ulubionych | Kontakt

Instrumentarium Sławno

Największy w Polsce prywatny zbiór instrumentów muzycznych

Informacje kontaktowe

Istnieje możliwość zwiedzania ekspozycji przez osoby fizyczne i zorganizowane grupy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniem terminu z właścicielem.

Instrumentarium Muzyczne
Stanisław Poprawski

ul. Polanowska 41a
76-100 Sławno

Telefon kontaktowy(+48) 59 810 71 02

Publicystyka

Niemal od początku swojego istnienia, Instrumentarium spotkało się z żywym zainteresowaniem prasy terenowej i lokalnej. Na łamach Głosu Koszalińskiego oraz Głosu Pomorza ukazało się szereg artykułów o charakterze informacyjno propagandowym. Obszerny reportaż z wizyty w Instrumentarium zamieścił już w 1980 roku tygodnik społeczno kulturalny Pomorza Środkowego Zbliżenia

Prasa lokalna: Gazeta Sławieńska, Obserwator lokalny i Echo Sławnoa udzielają gościny na swoich łamach, informując społeczeństwo nie tylko o nowych nabytkach, ale i o problemach z jakimi biryka się na codzień Instrumentarium.

W pracach magisterskich z dziedziny muzyki p. Krystyna Majchrowska-Augustyna i p. Paweł Cieślik uwypuklili cel i zadania Instrumentarium jako placówki poznawczej i kulturotwórczej. Wpisy w Księdze pamiątkowej potwierdzają celowość funkcjonowania tej placówki na terenie naszego miasta, oddalonego znacznie od większych ośrodków miejskich. Analiza wpisów udowadnia, że stanowi ono przedmiot zainteresowania nie tylko środowiska miejscowego, ale i w coraz więszkym stopniu turystów, w tej liczbie i zagranicznych i że spełnia ono z powodzeniem funkcję placówki kulturotwórczej i poznawczej.

Instrumentarium Sławno
Największy w polsce prywatny zbiór instrumentów muzycznych